ГОЛОНО̀Г

ГОЛОНО̀Г, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Босоног. В тоя миг навлязоха, леки като вятър и хубави като антиохийски дъщери, белоръки и голоноги робини и под звука на музиката затанцуваха танеца на Саломея. Ив. Вазов, ЛВ, 39.

Списък на думите по буква