ГОЛОСЀК

ГОЛОСЀК м. Диал. Гола сеч. Нагоре из долината имаше дървета за строеж, а там, където беше правено голосек, бяха израсли гъсти храсти. Кр. Григоров, ТГ, 78.

Списък на думите по буква