ГОЛОСЀМЕНЕН

ГОЛОСЀМЕНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Само в съчет.: Голосеменни растения. Бот. Един от двата подраздела семенни растения, предимно дървета и храсти, с изключително стопанско значение, вечнозелени, с непокрити, голи семена, които не дават плодове. Gymnospermae. Покритосеменните растения се размножават със семена, които се образуват в цветове.. Тези растения се отличават от голосеменните по това, че техните семепъпки са скрити в плодник, а семената — в плод. Бтн VI кл, 107.

Списък на думите по буква