ГОЛОСЀЧЕН

ГОЛОСЀЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Рядко. Който се отнася до гола сеч. Голосечна система.

Списък на думите по буква