ГОЛОСЛО̀ВИЕ

ГОЛОСЛО̀ВИЕ, мн. няма, ср. Книж. Твърдение, неподкрепено с факти, неоснователно твърдение; празнословие. И трудно мога да бъда обвинен в голословие след изнесените тук примери с моя подход към племенницата ми Румянка. Тарас, ТМ, 12.

Списък на думите по буква