ГОЛОСЛО̀ВНО

ГОЛОСЛО̀ВНО. Книж. Нареч. от голословен. Главните причини за миграцията са икономически:.. За да не говоря голословно, ще взема за пример моето родно село Яврово. Н. Хайтов, П, 301.

Списък на думите по буква