ГОЛОТЀМЕСТ

ГОЛОТЀМЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Който е с голо теме. Голотемест мъж.

Списък на думите по буква