ГОЛТА̀ЧКА

ГОЛТА̀ЧКА ж. Разг. Пренебр. Жена голтак; беднячка, голотия. Нина: Да, Мери ѝ подари английски плат за палто. Деспина: (..) Стига мари, усойнице... Очите ти извади тоя плат... Има жената и дава... Ще дава, разбира се!... Не е голтачка като тебе! Д. Димов, ЖМ, 48.

Списък на думите по буква