ГОНА̀ДИ

ГОНА̀ДИ мн. Анат. Полови жлези у животните и човека.

— От фр. gonades по гр. γονή 'семе'.

Списък на думите по буква