ГОНДО̀ЛА

ГОНДО̀ЛА ж. 1. Дълга венецианска лодка с плоско дъно, издигната предна част, обикн. с украса и висока кърма, която се движи и управлява с едно гребло. Черни и позлатени гондоли превозват насам-натам елегантните венецианци. К, 1963, кн. 1, 24. Пред къщите на канала стоят завързани стари, боядисани в кирпична боя лодки.. Отчаяни от чакане, отегчените лодкари са избягали кой знае де. Само голяма широкопола шапка се сивее, забравена в една мъничка гондола. Елин Пелин, Съч. V, 39. // Дървена люлка с форма на лодка. Глъч и кикот се носеха откъм люлките, където някой перчемлия чирак юнашки извисяваше на възбог гондолата, а немирният вятър подемаше и развяваше фустата на неговата спътница из висините. А. Гуляшки, Л, 19.

2. Желез. Голям четириосен саморазтоварващ се железопътен вагон с дълбок открит кош с дървена или стоманена обшивка, предназначен за превозване на насипни материали. Когато бе пусната в експлоатация първата доменна пещ, на завода бяха предадени няколко съвсем нови вагона — думкари и гондоли. РД, 1958, бр. 338, 2.

3. Авиац. Кош, окачен на балон или херметична кабина в стратостат. В прикачената отдолу към балона гондола се намирали първите пътешественици във въздушното просранство — овен, петел и патица. Р. Радулов, ИГ, 9. Към стратостата е закрепена отдолу "гондола" — кълбовидна кабина, затворена херметически. В гонодолата се намират пътници и уреди за изследване от атмосферата и за връзка със Земята. Физ. VI кл, 70.

4. Специален щанд за открито излагане на стоки в магазин. Държавното стопанско предприятие "Реклама" .. обявява анонимен конкурс: .. За изработване на идейни проекти за универсална конструкция (гондола), използуваща се за магазини със самообслужване и с открито излагане на стоки. ВН, 1961, бр. 3171, 3.

— От ит. gondola. — Ив. Богоров. Всеобща география за децата (превод), 1843.

Списък на думите по буква