ГОНДОЛИЀР

ГОНДОЛИЀР м. Лодкар на гондола. Ние бяхме във Венеция .. но, уви, можахме да видим един от каналите, няколко гълъ‑

ба във въздуха, дълги черни лодки и мургави гондолиери с бели ризи. Ив. Мирски, ПДЗ, 39. А в този час, аз знам, отвъд е нежнорозово морето, / Венеция трепти, огряла с цветовете на кристала, / и някъде запял е там един гондолиер несретен. Е. Багряна, ЗМ, 54.

— От ит. gondoliere. — Л. Леже, сп. Читалище, 1875.

Списък на думите по буква