ГОНИМЀТЪР

ГОНИМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Спец. Гониометър.

Списък на думите по буква