ГОНИОМЀТЪР

ГОНИОМЀТЪР мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Спец. 1. Оптически уред за научно или практическо измерване на ъгли. Обикновено в строителството се използуват дървен триъгълник и най-просите ъгломерни инструменти — екер и гониометър. Вл. Брънеков и др., СД, 17. Необходимо е да се измерят ръбните ъгли. Това става със специален уред — гониометър. Б. Ангелов, ЗМ, 9. Гониометърът (..) е инструмент за измерване и построяване на произволни хоризонтални ъгли. Вл. Станоев и др., Г, 129.

2. Система от макари за радиопредаване и радиоприемане.

— От гр. γωνία <ъгъл< + μετρον <метър<.

Списък на думите по буква