ГОНЧА̀Р

ГОНЧА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Гонче. Дошло с магарчето си и едно ловно куче гончар. А. Христофоров, О, 60. Отличен гончар, Сакар преследваше лисицата и не я оставяше, докато най-сетне не я настигне и стисне за шията. Д. Калфов, Избр. разк., 287.

Списък на думите по буква