ГОРГО̀РБАШИЯ

ГОРГО̀РБАШИЯ, ‑ѝята, мн. ‑ии, м. Простонар. Главатар, водач на банда. Петдесет хиляди мъже мълчаха като един само защото говореше Кабакчиоглу. "Тоя, ще рече, бил горгорбашията — помисли си Юсуф паша." В. Мутафчиева, ЛСВ I, 117. Бенковски отговорил: "Моето влизане в Копривщица трябва да се предшествува от изсичането на стотина глави",.. "Според него горгорбашиите на чорбаджилъка се намирали в Копривщица." Г. Бакалов, Избр. пр, 268.

— От тур. gorgor 'буен, невъздържан' + baş 'глава, началник'.

Списък на думите по буква