ГОРДЀЕНЕ

ГОРДЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от гордея се. — Като Ненчо Христов ли искаш да станеш? — задявах го аз. — Ами! — ядосваше се той на моето гордеене с българина победител. — По-важно е отборното първенство... всички да са добри. П. Славински, МСК, 77.

Списък на думите по буква