ГО̀РДИЕВ

ГО̀РДИЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Гордиев възел. Книж. Заплетен и трудноразрешим въпрос, задача и под. На Балканския полуостров живеят две главни племена в ръцете на които ся намират двата края на онзи гордиев възел, когото ние сме привикнали да наричаме восточен въпрос. Хр. Ботев, Съч., 1929, 178.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква