ГОРЕЗАБЕЛЀЖЕН

ГОРЕЗАБЕЛЀЖЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Гореотбелязан. У горезабалежените тела [у сиренето, хляба и др.], каквото и по дървото и по други много тела, шуплите ся видят с голо око. Й. Груев, Ф (превод), 8. Смесените билети състоят от билети от 1-ий клас за преминувание между Ц-град и Базиаш, и от билети от 2-ий клас за преминувание между Базиаш и Вена по реката, или по железница. И храната, докле е пътникът на парахода ся заключава в горезабележените цени. Лет., 1872, 68.

Списък на думите по буква