ГОРЕИЗБРОЀН

ГОРЕИЗБРОЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Който е изброен, изреден преди това; гореизреден. От средата на 7-ми век не намираме вече никакви свидетелства за нови славянски дружини да са минували там откъм Дунава.. — Поради това, макар за някои от гореизброените племена и да се споменува пръв път само в 8-ми век, то от това не трябва да се мисли, че те току тогава са и минали. М. Дринов, ППБН, 37.

Списък на думите по буква