ГОРЕИЗРЕДЀН

ГОРЕИЗРЕДЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Който е изреден, изброен преди изброеното посоченото в момента; гореизброен. Гореизредени факти. Гореизредена литература.

Списък на думите по буква