ГОРЕОЗНАЧЀН

ГОРЕОЗНАЧЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Който е означен, написан преди написаното тук, в момента; гореизложен, гореказан, гореописан, гореотбелязан, горепосочен, гореприведен, гореспоменат, горецитиран. Решиха и постановиха Волов и Икономов да заминат през Копривщица, първият за Гьопсата, а вторият — за Старо-Ново село.. При сичко това двамата апостоли Волов и Икономов заминаха за гореозначените места. З. Стоянов, ЗБВ II, 32. Книжевност. За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски, Букурещ, 1875 г. .. По неговите собствени думи, гореозначената брошура е само начало, въведение или опит за славянското произхождение на българете и на тяхната история. Знан., 1875, бр. 8, 126. Гореозначени данни.

Списък на думите по буква