ГОРЕОПЍСАН

ГОРЕОПЍСАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Който е описан, посочен преди описаното, посоченото тук, в момента; гореизложен, гореказан, гореозначен, горепосочен, гореотбелязан, гореприведен, гореспоменат, горецитиран. Настоящият разказ има всички качества на научна беседа.. И тъй, умолява се читателят да прочете още веднаж гореописаната история. Св. Минков, Избр. пр, 36. Династията Дуло биде изсечена; едни ханове биваха убити, други просто изчезваха, трети пребягваха под защита у византийците;.. След това той [цар Крум] издаде оня знаменит фанатически закон, който, от една страна, показва каква анархия и безнравие е било завладяло в България по времето на гореописаната вътрешна криза. Н, 1882, кн. 2, 122-123.

Списък на думите по буква