ГОРЕОТБЕЛЯ̀ЗАН

ГОРЕОТБЕЛЯ̀ЗАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Който е отбелязан, споменат, посочен преди отбелязаното тук, в момента; гореизложен, гореказан, гореописан, гореозначен, горепосочен, гореприведен, гореспоменат, горецитиран. Едничкото обстоятелство, което като че ли прави донейде вероятно гореотбелязаното мнение за сравнително слабата даровитост на северния българин, е, че записаните досега песни от Северна България — .. — не са тъй поетични и издържани. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 16. Гореотбелязани факти.

Списък на думите по буква