ГОРЕПОКА̀ЗАН

ГОРЕПОКА̀ЗАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Горепосочен, гореизложен; гореуказан, гореупоменат. По сичките горепоказани причини преводът на господина Пърличева не само че няма да направи епоха.., но ще да се заборави след малко време. ПСп, 1871, кн. 4, 109.

Списък на думите по буква