ГОРЕПОСО̀ЧЕН

ГОРЕПОСО̀ЧЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Който е посочен, споменат, показан по-преди; гореизложен, гореказан, гореозначен, гореописан, гореотбелязан, гореприведен, гореспоменат, горецитиран. Така говореше един дипломат,.., и който във време на Цариградската конференция като член на френското министерство бе дал наставление на френските представители в конференцията да настояват на двете горепосочени важни точки в предложенията на силите. Пряп., 1903, бр. 29, 3.

Списък на думите по буква