ГОРЕПРИВЀДЕН

ГОРЕПРИВЀДЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Който е приведен, споменат преди това тук, в момента; гореизложен, гореказан, гореозначен, гореописан, горепосочен, гореотбелязан, гореспоменат, горецитиран. На въпроса: защо в. "Другар" казва, че едвам сега се захваща у нас общото проявление на работническото съзнание, ний ще отговорим: или че под гореприведеното му изражение той разбира не това, което ний разбираме, или пък той прокарва една своя скрита тенденция. Г. Георгиев, Избр. пр, 16. "Везиринът няма сила да ни накара да се подчиним наново на патриар, нито пък има право да ни афореса.".. Гореприведените разговори вие можете да чуете в сяко кафене. С, 1872, бр. 33, 261.

Списък на думите по буква