ГОРЕРЀЧЕН

ГОРЕРЀЧЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Гореспоменат. За Перуна се знае, че е бил бог на гръма и на плодородието, а пак Волоса горереченото свидетелство нарича скотя бога, т. е. бог на добитъка, покровител на скотовъдците. М. Дринов, ППБН, 77. Всичките гореречени занимания и открития много ползи принесли на старите народи. Г. Йошев, КВИ (превод), 13.

Списък на думите по буква