ГОРЕСПОМЕНА̀Т

ГОРЕСПОМЕНА̀Т, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рязко. Книж. Който е споменат, казан преди споменатото тук, в момента; гореизложен, гореказан, гореозначен, гореописан, горепосочен, гореотбелязан, гореприведен, горецитиран. И вред, дето седнеха [турците] и станеха, дигаха, слагаха българите с лошавото в онова време име "завераджи", както и преди подирнята гореспоменатата война [последната руско-турска война] ги укоряваха с името "комита". Ц. Гинчев, ГК, 14. После кръвта, чрез други съдове, ся пренося назад в сърцето... Читателят трябва да забележи, че гореспоменатата наредба не е проста, но заплетена и сложна. ИЗ, 1877, 42. Още от младите си години той бил чалъшкан човек,.. Захванал своята кариера от голата игла, но гореспоменатите качества му спомогнали,.., да стане човек. З. Стоянов, ББВ I, 69.

— Друга (остар.) форма: гореспомяна̀т.

Списък на думите по буква