ГОРЀШЛЯЦИ

ГОРЀШЛЯЦИ мн., ед (рядко) горѐшляк, м. Диал. Горещници. Йован галуне говори: / — Вите са, вите, галуне, доде ми душа излезе, / па са тогава спуснете, / бело са месо наяжте, / черни са кръви напите, / десна ми рака отяжте, / .., / та мойта майкя да види, / кога ни риза кроила, / кроила риза и шила на връли празник на прокоб / и пръвния горешляк! Нар. пес., СбНУ ХLIV, 325.

Списък на думите по буква