ГОРЀЩ

ГОРЀЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е силно нагрят, който има висока температура. Парата от горещия чай и приятната миризма от препечения хляб се носеха из въздуха. П. Михайлов, МП, 83. Носех от фурната гювеча на една съседка, госпожа Жечка. Бързах да поставя горещия съд на оградата и да подухам на пръстите си, защото вече обгаряха. П. Славински, МСК, 10. С настъпването на горещините — а Букурещ е горещ град — в бараки, дюкяни, мазета започна да се продава лед, изкуствен на едри блокове. Г. Белев, КР, 64. Оградата беше прилична на пещ, задушна, пълна със въздух горещ / и със дим барутен. Ив. Вазов, Съч. I, 177. Желязото се кове, докато е горещо. Послов. // Който излъчва голяма топлина. Детето изпищява, събужда се и пак се разтреперва — ситно-ситно. Невена повече не може да мисли, не може да чака. Тя се съблича, ляга до детето и с всичка сила го притиска към себе си,.. Знае колко е силна и гореща, само на това се надява. В. Пламенов, ПА, 50. Слънцето беше много горещо и ние побързахме да се скрием в тесните улички на градчето. М. Марчевски, ОТ, 28. Други [хора] посоляват и поръсват с подправки изчистените птици, облепват ги с глина и ги пекат в гореща пепел. Л. Петров и др., БНК, 20. С чужди ръце държи горещо желязо. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 143. Горещ въглен.

2. За време — през който е много топло. Северният пояс завзема северна и югозападна България.. Тук зимата бива студена и снежна.., пролетта влажна и хладна, лятото сухо и горещо (до + 37), а есента дъждовна. А "България", 37. Горещ ден.

3. Прен. Който е изпълнен с дълбоки, силни чувства; пламенен. Бог не чуваше горещите молби на старо и младо — за капка росица. Елин Пелин, Съч. I, 75. Другарите му го угощаваха с ядене и пиене — той ги угощаваше с най-горещ патриотизъм, смесен с апетит и жажда. Ал. Константинов, БГ, 26. "Всички, които са имали случай да се запознаят както с него [Ст. Илич], така и с брат му, са се привързали към тях с гореща симпатия и уважение". К. Странджев, ЖБ, 13. "Пламни, пламни ти в нас, любов гореща, противо турци да стоим насреща!" Ив. Вазов, Съч. ХХII, 107. Горещо желание.

4. Прен. Който е способен на силни преживявания, на изява на силни чувства; страстен. Нито едната, нито другата страна мислеше за кавга днес, но все пак — имаше горещи хора. Й. Йовков, ПГ, 59. Генералът е един от горещите привърженици на гимнастическите дружества и на комитета "Единство". К. Странджев, ЖБ, 72. Простират се дайрета за бакшиш. / .. С закачки весели към племето горещо / на фараоните, там всеки хвърли нещо. К. Христов, ЧБ, 68.

5. Прен. Много напрегнат, ожесточен. В съседния участък и по-нататък по голите зъбери на Голак от време на време закипява бърза и гореща стрелба. Л. Стоянов, Х, 19. По едно време някъде далеч се зачу ура, високо и страшно ура, такова, каквото се чува само в най-горещите битки. Й. Йовков, Разк. III, 193. Горещ спор.

6. Прен. Нов. Който е съвсем нов и актуален, който току-що се е появил. "Александра Видео" пусна горещата лента на пазара тази седмица. ѓ Гореща новина. Горещи хитове.

Гореща точка. Полит. Нов. Място, където става някакво важно, съдбоносно събитие, което обикн. е свързано с въоръжен или др. конфликт и предизвиква широк международен отзвук. Средният Изток се очертава да бъде една от горещите точки в бъдеще поради недостига на вода. 24 часа,2001, бр. 86, 21. Новинарската емисия започна с двете горещи точки — Македония и Йерусалим. Горещи пари. Финанс. Капитал, който се влага в сделки с най-висока възвращаемост, обикн. краткосрочни. Горещите пари обикновено не се влагат в дългосрочни инвестиции. Горещ климатичен пояс. Геогр. Мислена топлинна ивица от земната повърхност, обхващаща двете страни на екватора до Тропиците. На Земята има пет главни климатични пояса: един горещ, два умерени и два студени. Горещият климатичен пояс обхваща местата от двете страни на екватора. На север този пояс се загражда от Северния тропик, а на юг от Южния тропик. Геогр. V кл, 49. Горещи празници. Диал. Горещниците. Паднала слана есенна, / есенна слана студена / летос през двете недели, / през горещите празници. СбВСт, 131. Горещи страни. Геогр. Страни, намиращи се в горещия климатичен пояс. В най-горещите страни слабее деятелността на человека, а в най-студените всекидневната борба с природата за съществуванието му поглъща всичката му деятелност. Лет., 1874, 139. Горещо производство. Техн. Метод за изготвяне на метални изделия под силно нагряване. Преси за горещо производство на гайки и болтове.

? Горещ стол. Разг. Нов. Служебен пост, свързан с голямо напрежение и отговорност. И двамата се опитаха да се задържат на горещия стол [като водещи на предаването "Всяка неделя"], но не задълго. Нов., 2001, бр. 242, 7. Горещ телефон; Гореща <телефонна> линия. Разг. Нов. Телефонна линия, на която гражданите могат да получават информация или изказват мнения по актуални проблеми, да се обръщат за помощ в определени критични ситуации и др. В София ще заработи горещ телефон за пенсионната реформа. НТ, 2000, бр. 84, 4. Две горещи телефонни линии ще бъдат отворени за въпроси и предложения към премиера. С, 1998, бр. 2056, 2. Шестстотин перничанки търсят помощ след претърпяно насилие. На горещата линия в София от всеки 10 обаждания три били на жени от града. 24 часа, 1999, бр. 101, 6.

Списък на думите по буква