ГОРЕЩЀНЕ

ГОРЕЩЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от горещя и от горещя се. Ненавикнали на подобно ораторско горещене и ръкомахания, жените се стесняваха. Й. Йовков, Ж 1945, 119. — Чакайте, не така! — каза помполитът,.. — Трябва да обмислим спокойно и без горещене! Н. Антонов, ВОМ, 73.

Списък на думите по буква