ГОРЀЩИЧКО

ГОРЀЩИЧКО нареч. Разг. Умал. от горещо. Такъв отпор се даде на техните изказвания, че им стана малко горещичко. Б. Обретенов, С, 177. Ротният командир даде заповед за окопаване... — Почна да става горещичко! — каза той навъсен. — Изглежда, че ни превъзхождат и по численост. П. Вежинов, НС, 56. Доста горещичко те критикуваха на събранието.

Списък на думите по буква