ГОРЀЩИЧЪК

ГОРЀЩИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Умал. от горещ. По лицето на Валерия премина нещо като спомен, малко тъмен и горещичък. В. Пламенов, ПА, 35.

Списък на думите по буква