ГОРЍВО

ГОРЍВО, мн. горива̀, ср. Материали за отопление или за привеждане на мотор в движение. През цялото време на жътвата комбайнът е спирал само по два пъти на ден: да го гресират и да заредят трактора с гориво. Ст. Поптонев, ОБЛ, 103. Най-важният източник на енергия за съвременното човечесво са горивата. Това са вещества, които при горенето си освобождават химически свързаната енергия под формата на топлина. Ал. Спасов, ХТГ, 4. Естествени горива са кафявите и черните каменни въглища, антрацитът, торфът, дървата, нефтът и земният газ. К. Славомиров, Т, 301. Дизелово гориво. Атомно гориво.

◊ Твърдо гориво. Гориво, чието агрегатно състояние е твърдо (дърва, торф, каменни въглища, дървени въглища и др.). Течно гориво. Гориво, което при нормална температура се намира в течно състояние (нефт, бензин, газ, газьол, мазут). Ядрено гориво. Физ. Вещество, което се дели и дава енергия в ядрен реактор. Ядреното гориво е най-концентрираният вид енергетично гориво. Така 1 кг такова гориво е равностойно на 2500 т висококачествени каменни въглища. Ел. ХI кл, 1965, 15.

Списък на думите по буква