ГОРИЛОПОДО̀БЕН

ГОРИЛОПОДО̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. Който прилича на горила. Присъствието на тоя горилоподобен, космат като протопоп Дели Иван не се усеща веднага.. Дели Иван наближи с котешка стъпка, сложи се на масата и протегна къде мене едрата си лопатеста ръка. Н. Хайтов, ПП, 98.

Списък на думите по буква