ГОРЍЦВЕТ

ГОРЍЦВЕТ м. Многогодишно тревисто растение от семейство лютикови, което се среща по каменисти места и се използва в медицината за лекуване на сърдечни заболявания; слетикоса. Adonis vernalis. Подобни

растения — с действие върху сърцето — има много у нас. Познат е горицветът, от който се произвежда препаратът адинорм. К, 1964, кн. 4, 34.

— Рус. горицвет.

Списък на думите по буква