ГОРКЍЧЪК

ГОРКЍЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. 1. Умал. от горък (в 3 знач.). Той [убитият партизанин] беше бос и стъпалото на единия му крак беше почерняло от засъхналата кръв .. — Горкичкият даскал — прошепна една старица. Ем. Коралов, ДП, 94.

2. Като същ. горкичкият, горкичката, горкичкото, мн. горкичките. Човек, който е за окайване, за съжаление; нещастен човек. Той, горкичкият, е много болен.

Списък на думите по буква