ГО̀РКОСТ

ГО̀РКОСТ, ‑тта̀, мн. ‑и, ж. Остар. Горчивина. Но какво е било влиянието на тези техни списания връх общежитието? Ето какво. Те [безбожни] са повредили надеждите на много семейства;.. и тъй са довели мнозина до горкостите на смъртта с най-голямо отчаяние. И. Тонджоров, Лет., 1872, 165. Сладостта приноси горкост. П. Радев, КТБР, 66.

Списък на думите по буква