ГО̀РЛИЦА

ГО̀РЛИЦА ж. Остар. Гургулица. Но ще будем у всему подобна / на горлица ах! Пустинолюбна, / коя кога изгуби другаря, / и тражи по дол и по гора, / с жален глас му всегда она пее, / догде найде и види го где е. К. Огнянович, ЖА, 32.

Списък на думите по буква