ГО̀РНЕНЕЦ

ГО̀РНЕНЕЦ1, мн. ‑нци, м. Диал. 1. Човек от горния край на селище; горнокраец. Те и без това се карат и мразят долненци и горненци, ама от известно време работата се много усложни. Чудомир, Избр. пр, 114.

2. Човек, който живее или е роден в планинско селище.

ГО̀РНЕНЕЦ

ГО̀РНЕНЕЦ2, мн. няма, м. Диал. Северен вятър; горняк1, горнянин. Повея вятър горненец, лельо ма, / .., / горненец, та па долненец, лельо ма, / та му шумата порони, лельо ма, / та му шумата порони / по мома, по бяло лице! Нар. пес., СбНУ ХLVI, 58.

Списък на думите по буква