ГО̀РНЕНКА

ГО̀РНЕНКА ж. Диал. 1. Жена, която живее в горния край на селище; горнокрайка. А тези подражающи маймуни в долните или крайните градски махали, дето сяка краста иска във всички да се перчи и мери с горненките, ще ги видиш, дето не ги сееш там изникнале. Ил. Блъсков, Китка, 1886, кн. 14, 24.

2. Жена, която живее или е родена в планинско селище. — Тука, преда си аз и, не щеш ли, току спря пред мене една другоселченка: .. — Ами дали ще имаш да ми дадеш малко бял лук за семе.. — Познава се, че е горненка, че те на чесновия лук викат бял лук. Ил. Волен, ДД, 8-9.

Списък на думите по буква