ГО̀РНЕНСКИ

ГО̀РНЕНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. 1. Който се намира в горния край на селище, горнокрайски. Едновременно с това Младен бе повикал майстори, които започнаха нящо да чукат и мажат, нящо да поправят около старата Хаджипешова къща, гдето е пред горненския мегдан. Т. Влайков, Съч. III, 166.

2. Който се намира в планинска местност. Селото беше доста далече от планината, из района му партизани никога не бяха действували и по всичко изглеждаше, че бдителността тука не е така пълна, както в горненските села. П. Вежинов, НС, 263.

Списък на думите по буква