ГО̀РНЕНЧЕ

ГО̀РНЕНЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от горненец1. Нашите са моми годени, / годени пръстен менени; / току едничка остана / и нея снощи годихме, / за едно момче горненче. Нар. пес., СбГЯ, 241.

Списък на думите по буква