ГО̀РНИЩЕ

ГО̀РНИЩЕ1, мн. ‑а, ср. Горна част на нещо; горница. Когато шапката беше на привършване вече, остави я на масата и излезе.. и чак като се завърна привечер, я доуши.. — Гледайте,.. Горнището ново и долнището ново. Ил. Волен, РК, 69. Петър,.. пристъпи лениво към чешмата.. свали горнището на пижамата си и започна да се мие. В. Райков, ПВ, 12. Ботушите им бяха в окаяно състояние:.., със скъсани подметки и разпрани горнища — окърпени, набръчкани, мръсни. П. Вежинов, ВР, 169. Сам аз с очите си я [Елена] видях. Седи все на горнището на кулата,.. Сякаш някого чака. Ст. Загорчинов, ДП, 356.

ГО̀РНИЩЕ

ГО̀РНИЩЕ2, мн. ‑а, ср. Диал. 1. Горната част на ярем, която лежи върху врата на впрегатния добитък. Бъкълчето, закачено за оралицата, се клатеше еднообразно и подрънкваше глухо по върбовото горнище на хомота. Г. Караславов, Избр. съч. I, 322.

2. Горното подвижно дърво на набърделки (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква