ГОРНОЗЀМЕЦ

ГОРНОЗЀМЕЦ, мн. ‑мци, м. Диал. Мъж, който е роден или живее в планинско селище; планинец. Зажени се Богдан юнак, / .., / та калеса Богдан юнак / долноземци никополци, горноземци тюфеклийци. Нар. пес., СбНУ ХХХVI, 85.

Списък на думите по буква