ГОРНОКРА̀ЕЦ

ГОРНОКРА̀ЕЦ, мн. ‑айци, м. Диал. Мъж, който живее в горния край на селище; горненец1 (в 1 знач.).

— Друга форма: горнекра̀ец.

Списък на думите по буква