ГОРНОКРА̀ЙШКИ

ГОРНОКРА̀ЙШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Горнокрайски. И Тодоро са нажали, /.., / та ми на вода отиде, / на горнокрайшко кладенче. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 230.

Списък на думите по буква