ГОРНОЧЀЛЮСТЕН

ГОРНОЧЀЛЮСТЕН, ‑стна, ‑стно, мн. ‑стни, прил. Анат. Който се отнася до горната челюст на животно или човек. Лицевата част на черепа се намира на предния дял на черепа... Най-съществената негова част е дъвкателният апарат, който е изграден от горночелюстните и долночелюстните кости със съответните зъби. Ал. Гюровски, АЧ, 88. Горночелюстен нерв.

Списък на думите по буква