ГОРНЯНЀЦ

ГОРНЯНЀЦ, мн. ‑ци, м. Диал. Горянин.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква