ГО̀РОВ

ГО̀РОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. и диал. Прил. от гора; горски. До Хаимбоаз планината е покрита с букова гора;.. Горовите места се намират чак до Оазиса, който лежи между Шипка и Габрово. П. Хитов, МП, 150. Войник трапеза не знае, / .. морава му е постелка, / .. горово листче — покривка. П. Р. Славейков, Ч, 1873, кн. 11, 1038. — Горчо, любе Горчо, / нали ти бях рекла / ти да ми набереш / от гора горов лист. Нар. пес., СбВСт, 693.

Списък на думите по буква